Đăng ký tài khoản, Miễn phí !

Số điện thoại viết liền, không khoảng cách, không chữa ký tự đặc biệt
Độ dài tối thiểu nên từ 6 ký tự trở lên.

Đăng tin Miễn phí

Giải Cứu Bất Động Sản cam kết tin đăng của khách hàng hoàn toàn miễn phí, mãi mãi..

Tất cả điều miễn phí

Sân chơi duy nhất tại Việt Nam, tất cả tin đăng đều miễn phí, tất cả vị trí đều miễn phí, kể cả Làm mới tin cũng hoàn toàn miễn phí.

Tạo và quản lý tin đăng dễ dàng.

Tại Giải Cứu Bất Động Sản chức năng đăng và quản lý tin vô cùng đơn giản với ít thao tác nhất nhưng vô cùng hiệu quả.